فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

جزوه جامع ادبیات

جزوه جامع ادبیات ، در قالب درسنامه ، بصورت فایل pdf تایپ شده در 175 صفحه، شامل تمامی آرایه های ادبی ، دستور زبان فارسی و قرابت معنایی.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپونیت انواع ادبی

این پاورپونیت شامل کلیه مباحث مربوط به انواع ادبی و مسائل مربوط به ادبیات می باشد که در ان نظر بزرگانی چون دکتر شمیسا ذکر شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستور زبان فارسی

این جزوه شامل کلیه مسائل مربوط به دستور زبان فارسی است که در ان کلیه ارکان دستور زبان فارسی از فعل تا قید همه کامل و جامع با ذکر مثال توضیح داده شده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ارایه های ادبی

این جزوه شامل همه ارایه های ادبی مورد نیاز فرد برای شناخت مسائل ادبی است که در ان کلیه ارایه های ادبی کامل و جامع توضیح داده شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هستی شناختی در مکتب رئالیسم و توضیح و نقد ان

بررسی هستی شناختی در مکتب رئالیسم و نقد آن از نظر بزرگان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقد شعر باغ من مهدی اخوان ثالث

نقد و بررسی و تحلیل شعر باغ من مهدی اخوان ثالث و توضیح در مورد شعر .و بررسی ان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت افرینش انسان در اثار عطار

پاورپوینت بررسی انسان آرمانی از دیدگاه عطار و مقام زن در اشعار عطار

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت داستان جای خالی سلوچ

پاورپوینت بررسی و نقد ادبی وفنی داستان همراه با ذکر اثار نویسنده

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل وبررسی داستان بوف کور

بررسی و نقد ادبی داستان بوف کور همراه با ذکر اثار نویسنده و تحلیل داستان از نظر نماد های ادبی و کلمات کلیدی داستان

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی